pdv6000型便携式实验室重金属检测仪-靠谱的买球平台

设备
pdv6000型便携式实验室重金属检测仪

pdv 6000ultra型便携式实验室重金属检测仪

pdv 6000ultra型便携式实验室重金属检测仪基于国际通用的阳极溶出伏安法原理,可对水体、土壤、食品等样品中的微量重金属提供良好的实验室或现场检测手段:

·  配合vas软件可实现多种重金属检测和数据处理

·  清洁水样中某些重金属最低检灵达0.1ppb

·  可配裸碳、汞膜、金膜、铬膜多种工作

·  通过适当前处理方法可进行多种样品检测

·  检测原理符合usepanioshastimdinaoac等多个国际标准

 

技术参数

清水样品中典型重金属物质检测能力及方法

检测项目

 

最低检出限

 

工作电极

 

 

0.5ug/l

 

裸碳电极

 

三价砷

 

0.5ug/l

 

金膜电极

 

0.5ug/l

 

金膜电极

 

 

2u g/l

 

裸碳电极

 

 

2u g/l

 

汞膜电极

 

 

0.5ug/l

 

汞膜电极

 

10u g/l

 

铬膜或铋膜电极

 

六价铬

 

5ug/l

 

铋膜或裸碳电极

 

总铬

 

1ug/l

 

铋膜电极

 

 

0.5ug/l

 

汞膜或铋膜电极

 

 

5ug/l

 

铬膜电极

 

 

0.1ug/l

 

金膜或裸碳电极

 

 

2ug/l

 

汞膜电极

 

1u g/l

 

铋膜电极

 

 

5ug/l

 

铬膜或铋膜电极

 

 

0.5u g/l

 

汞膜或铋膜电极

 

 

5ug/l

 

裸碳电极

 

三价

 

5ug/l

 

汞膜电极

 

四价硒

 

5ug/l

 

金膜电极

 

 

5ug/l

 

汞膜电极

 

10ug/l

 

金膜电极

 

2ug/l

 

汞膜电极

 

1ug/l

 

铋膜电极

 

 

0.5ug/l

 

汞膜或铋膜电极

 

铋膜电极需配合sv-labce11分析室使用。各参数建议检测方案请详询英国百灵达公司

网站地图